Vår vision

Vi drömmer om en värld där varje barn har möjlighet att gå i skolan varje dag. Vårt mål är att hjälpa över 5000 barn före år 2023.

Vårt uppdrag

Yaris möjliggör socialt och ekonomiskt marginaliserade barn i Iran en chans att slutföra sin utbildning, vilket ger dem en chans att skapa en framtid för sig själva.

Våra grundvärderingar

Transparent organisation

Vi tror starkt att vårt arbete ska vara helt demokratiskt och transparent. Därför finns all vår ekonomi och våra processer tillgängligt för dig att granska. Du kan till och med besöka våra styrelsemöten. Ju mer du engagerar dig, desto gladare blir vi. Vi har även ett 90-konto och granskas av svensk insamlingskontroll samt oberoende extern revision.

Vi är datadrivna

Genom att ta beslut utifrån data-drivna insikter är vi som organisation i en ständig utveckling för att digitalisera våra processer. Statistik och data kopplar samman allt och skapar bättre förutsättningar för vårt dagliga arbete – från betalning från våra faddrar och sponsorer till barnens individuella betyg och utveckling.

Vad är YARI?

YARI är en demokratisk, icke-politisk, icke-religiös och ideell organisation som bildades 1999 av en liten grupp vänner i Sverige som tyckte att det skulle vara bättre att gemensamt hjälpa barn i behov istället för enskilt arbete. Vi började genom att ge stipendier till fyra barn och har sedan hjälpt tusentals barn till en bättre ljusare framtid. För att vara en liten välgörenhetsorganisation är vi otroligt digitala, vår data ger oss kontinuerliga insikter för bättre beslut och våra agila arbetssätt effektiviserar vårt arbete för att fler barn får hjälp.

YARI arbetar inte för vinst men arbetar för att säkerställa att varje öre spenderas på ett effektivt sätt. Vår styrelse samt majoriteten av våra anställda är volontärer, detta för att vi ska nå våra mål att hjälpa 5 000 barn innan år 2023. Volontärerna består av ett antal yrkesverksamma inom ett brett spektrum av yrken med kompetens inom kommunikation, IT, organisations- och processutveckling, statistik, dataanalys, ledning och kursutbildning. Alla bidrar med sin expertis – det gör att vi kan använda tiden på ett effektivt sätt för bästa möjliga påverkan på barnen framtidsmöjligheter.

Vad vi gör

Yari ger stipendium på motsvarande 20 USD per månad för barn mellan 6-19 år i lokal valuta. Detta belopp är avsett att täcka skolavgifter, mat, kläder, böcker eller resekostnader beroende på barnets exakta behov. Det är en villkorlig kontantöverföring (CCT) vilket innebär att i överensstämmelse med överföringen kräver Yari bevis på närvaro. Vill du veta mer om CCT: s och varför det är ett effektivt sätt att donera? Läs här.

Organisation

Grunden för vår existens är våra medlemmar som på årsmötet väljer styrelseledamöter som har ansvar för att leda organisationen fram till nästa årsmöte. Yaris dagliga verksamhet sköts av det operativa ledningsgruppen som består av både styrelseledamöter och specialister som arbetar volontärt, som i sin tur grupperas i flera undergrupper som ses i figuren. Ledningsgruppen träffas i så kallade open space-möten och alla beslut fattas i konsensusform. Vi omfamnar ogila tankegångar och perspektiv och har till och med SCRUM som ett arbetsram för vårt arbete och utveckling.

Yari Föreningsstadgar

YARI Team & Board Members

För närvarande arbetar mer än 70 personer frivilligt för organisationenI varav över 40 av våra medarbetare finns lokalt i Iran.

Vårt team !

Hur vi finansieras

YARI finansieras på tre sätt:

  • Donationer och bidrag från allmänheten till vår fadderverksamhet
  • Genom kulturella evenemang såsom Iranska Filmfestivalen
  • Sponsring från den offentliga sektorn, entreprenörer och företag

Kärnan i vår finansiering är vår fadderverksamhet där privatpersoner sponsrar ett barn eller fler med en viss månadsumma. Vi får även intäkter via våra kulturella evenemang då överskottet av dessa oavkortat går tillbaka till YARI.

En av våra grundprinciper är att 100% av din privata donation går till barnen. Våra administrativa kostnader såsom lokaler, marknadsföring, utveckling täcks därför av offentliga bidrag, företagsdonationer och sponsring av entreprenörer.

Våra entreprenörer är hängivna och öppet kända personer i sina respektive arbetsfält. Deras investering och nätverk säkerställer YARIs tillväxt och långsiktiga uppdrag att hjälpa fler barn. De möjliggör även att vi fortsättningsvis även kan ge 100% av alla privata donationer direkt till barnen.

Finansiella rapporter

Det är viktigt att din donation används på ett effektivt sätt. Därför jobbar vi hårt för att få de högsta betyg som är tillgängliga för ansvar, transparens och etisk välgörenhet. Yari har ett 90-konto och granskas av svensk insamlingskontroll samt två oberoende externa
revisorer.

Läs mer

Till minne av

Masoud Variani

Grundare av YARI

Masoud Ebrahim Variani föddes i Karaj, en stad i utkanten av Teheran den 25 mars 1951. Den äldsta av fyra syskon, påverkades Masoud starkt i sex-årsåldern när hans mor gick bort. Han fick nu ett stort ansvar för att hålla ihop familjen, och det påverkade hans syn på arbete, givmildhet och godhet. Lärdomar som han skulle få nytta av i framtiden.

Kriget mellan Iran och Irak under 80-talet samtidigt och ett inre oro i Iran gjorde situationen ohållbar vilket tvingade familjen att emigrera till Sverige. Uppsala blev familjens nya hem. Efter många år av arbete med sociala frågor i Sverige skapade Masoud tillsammans med likasinnade vänner en icke-politisk, ideell organisation som kom att kallas YARI. En organisation som nu som då fokuserar på att utbilda barn i fattiga områden i Iran.

“Om vi ​​kan hjälpa ett barn bort från gatan men bakom skolbänken har vi vunnit!” Var ett av hans mantra – Ett mantra som fortfarande ekar högt inom vår organisation. Vi lever med Masoud Ebrahims givmilda arv och vision för att hjälpa fler barn till en ljusare framtid.