Chelnab, Varzaghan Project

Två jordbävningar med över 6.3 på richterskalan inträffade kort efter varandra i östra Azerbajdzjan-provinsen Iran år 2012 och utplånade byar och skadade tusentals människor runt städerna Ahar, Varzaghan och Harees – nära provinshuvudstaden Tabriz. Många vägar var förstörda vilket försvårade internationella hjälpinsatser.