Founders Pledge Supports YARI

Den svenska välgörenhetsorganisationen Yari får som första organisation i Sverige stöd av stiftelsen Founders Pledge genom tech-entreprenören och Videoplaza grundaren Sorosh Tavakoli.

Founders Pledge är en Londonbaserad stiftelse med en sammanslutning av över 600 entreprenörer och investerare världen runt som skänker en viss del av sin förmögenhet till välgörande ändamål.

–  Vi gläds över att våra pledgers stödjer innovativa organisationer som har potential att förädla hela branscher, speciellt när det kommer till organisationer som Yari där man lägger så mycket på vikt på digitalisering, evidensbaserade beslut och transparens, säger David Goldberg, CEO och medgrundare till Founders Pledge .

En av dessa entreprenörer på Founders Pledge är Videoplaza grundaren Sorosh Tavakoli som nu har donerat en del av sin förmögenhet till den svenska hjälporganisationen Yari – den första organisationen som får stöd genom Founders Pledge i Sverige.

– Efter fem månaders efterforskning i välgörenhetsvärlden bestämde jag mig för att fördela hälften av min donation till Yari. Det finns en stor dos av ödmjukhet och transparens i organisationen som är sällsynt, dessutom har man digitaliserat sin verksamhet och bevisat att deras modell för välgörenhet är effektiv – det är några faktorer som får mig att tro att Yari kommer att fortsätta hjälpa fler barn i Iran till ett bättre liv, menar Sorosh Tavakoli.

Idag finns det hundratusentals barn i Iran som på grund av fattigdom inte har möjlighet att fullfölja sin utbildning. För många av barnens familjer är skolrelaterade utgifter som studentavgifter, skolböcker och resekostnader för stora att bära.

– Vårt uppdrag är att skapa fler möjligheter för att barn ska få möjlighet att gå i skolan och därmed få en mer meningsfullt framtid. Genom Sorosh donation, som är öronmärkt för verksamhetsutveckling, ska vi nu anställa vår första anställd, Head of fundraising. Vi är öppna för andra donationer såsom Sorosh eftersom vi verkligen tror på digitaliseringens potential för icke vinstdrivande organisationer. Det är först när vi arbetar gränsöverskridande då vi faktiskt kan skapa nytta tillsammans för en bättre gemensam framtid för all.

En av Yaris viktigaste principer är att 100% av den publika donationen ska gå till barnen. Yaris administrativa kostnader bekostas av privata donationer, stiftelser och sponsorer.

– Det finns mycket positiv forskning kring direktöverföring av donationer – något som genomsyrar Yari. Därför tror vi att vårt stöd inte endast kan ha en stor inverkan på organisationens framtida expansion men även en stor inverkan på de barn de hjälper, avslutar David Goldberg, CEO och medgrundare till Founders Pledge.