Karkhaneh & Sarab Niloufar Projekt

På söndagen den 12 november 2017 drabbades västra Iran av en jordbävning med 7.3 på richterskalan vilket resulterade i nästan 600 omkomna och 10 000 skadade samt förstörda byar, skolor och butiker. Nu bygger vi två jordbävningssäkra skolor i byarna Karkhane och Sarabe-Niloufar.

Var bygger vi skolorna?

Efter den stora jordbävningen i västra Iran har Yari kollegor till området för att bedöma vilka platser som är i störst behov och var vår hjälp kan få störst effekt. Karkhaneh & Sarab Niloufar.

Hur bygger vi skolorna?

Yari är medveten om att skolan vi bygger måste vara hållbar och skapa en säker miljö för barnen. Därför har vi krävt att byggnaden är mot jordbävning. Två civilingenjörer kommer att granska och säkra skolorna innan de överlämnas till oss. Varje skolan består av sex utbildningsnivåer med tre klassrum och kommer att kompletteras med en inhägnad skolgård som barn kan leka och vara aktiva i.

  • Typ av skola: Upp till klass sex
  • Tre klassrum med en kapacitet på 25 barn vardera
  • Jordbävningen säker
  • 147 kvadratmeter
  • Komplett sluten skolgård
  • Ett kontor för lärarna
  • Ett rum för den som tar hand om skolan
  • 4 toaletter

Hur arbetar vi med det lokala aktörer?

Yari arbetar nära med invånarna i byn och när skolan är klar hjälper vi lokalbefolkningen att bilda en skolförening som tar ansvar för skolan. På detta sätt skapar vi ett långsiktigt perspektiv för barnen, där alla är involverade i skolans ledning och barnens utbildning. Vi hjälper den nybildade föreningen.

Vad kostar skolor?

Byggnaden kostar 400 000 kr, men efter byggnaden behöver vi minst 25 000 kr årligen i minst tre år för att driva skolan.

När skolan är klar?

September 2018

Hur följer projektet upp?

Under hela processen kommer Yari att följa upp projektet genom vår svenska och iranska organisation, med kontinuerlig kommunikation och besök på plats.

Opening day film!

Watch the story of schools that YARI built in Kermanshah after earthquake in 2017.