پاییز سال گذشته (۱۳۹۶خورشیدی) زلزله شدیدی بخش هایی از ایران و به ویژه استان کرمانشاه را لرزاند. بدون درنگ، ایرانیان بسیاری در سرتاسر جهان برای جمع آوری کمک های مردمی همگام شدند. ایرانیان سوئد و به ویژه کارآفرینان و بازرگانان جوان ایرانی هم در یک اقدام هماهنگ مبلغ ۸۰۰ هزار کرون برای کمک به آسیب دیدگان زلزله جمع‌ آوری کردند که نتیجه آن ساخته شدن دو مدرسه در کمتر از ۱۰ ماه در منطقه کرمانشاه بود.

زلزله شدید آبان ماه گذشته در غرب ایران،‌ باعث بی خانمان شدن حدود ۱ میلیون نفر و خرابی هزاران واحد مسکونی و زیرساخت های منطقه شد. کودکان در این بین آسیب بیشتری دیدند چرا که بسیاری از مدارس نیز تخریب شده بودند. همزمان در سوئد، بنیاد یاری به شدت مشغول جمع آوری کمک های مردمی بود چرا که پیش از زلزله در این منطقه تعداد زیادی دانش آموز تحت پوشش داشت.

به گفته سیاوش محمدی مدیر بنیاد یاری در استکهلم: « از آنجایی که ایران یکی از کانون های همیشگی زلزله است،‌ لزوم یک اقدام کمک رسانی سریع اما با اثر بلند مدت احساس میشد. به همین دلیل بنیاد یاری تصمیم گرفت تمام مبالغ جمع آوری شده را فقط صرف ساخت مدارس کند. این مدارس به صورت ضدزلزله بنا شده اند و حتی در آینده میتوانند به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گیرند.»

سرانجام در مهرماه ۱۳۹۷ دو مدرسه در روستاهای سراب نیلوفر و کارخانه کرمانشاه با همت بنیاد یاری و خیرین ایرانی اعم از اشخاص، کارآفرینان، بازرگانان، انجمن ها و رسانه‌های محلی ساکن سوئد، افتتاح شد. این مدارس گنجایش ۱۷۵ دانش آموز را دارد.


بنا بر آمار رسمی و گزارش مسئولان، حدود ۳ تا ۴ میلیون کودک ایرانی به دلیل فقر مالی امکان مدرسه رفتن ندارند و اکثریت آنها مجبور به کار کردن در خیابان ها یا مشاغل سخت میشوند. بنیاد یاری عمیقا معتقد است که از طریق پشتیبانی مالی از کودکان در معرض خطر ترک تحصیل و همچنین ساخت مدارس، می‌توان آینده بهتری برای فرزندان ایران زمین رقم زد. در همین راستا سیاوش محمدی از هدف رسیدن به ۵۰۰۰ کودک تحت پوشش تا سال ۲۰۲۳ میلادی خبر میدهد.