Yaris årsmöte 2019

Årsmötet hölls på Yaris kontor i Stockholm, där presenterades året som gått, den nya styrelsen valdes in och planen för året som skall komma presenterades.

Mötet inleddes med en presentation av Yaris ordförande, Siavoush Mohammadi, som både redovisade för det fantastiska år Yari haft, samt det spännande år som vi står inför. Reza Tavakoli redovisade den årliga ekonomiska rapporten av Yari.

Grafen visar den otroliga utveckling vi haft under senaste åren, och hur den snabbt växande takten sista två åren.

Sara Baghchehsaraee och Haleh Nowroozi har valt att lämna styrelsen av personliga skäl, men förblir alltjämt aktiva i Yaris arbete. Sara kommer att fortsätta sitt arbete i vår kundtjänst och Haleh kommer engagera sig i vår nya vårdfond för barnen.
Styrelsen har fått tillökning, Ehsan Ijadi och Fatemeh Zarvani introducerades som nya styrelsemedlemmar. Ehsan kommer med en gedigen ledarskapsbakgrund och kommer hjälpa oss med vår förändringsresa. Fatemeh som kommer från mjukvaruvärden och vana att arbeta agilt tar bland annat plats som scrum master för vårt IT-utvecklingsteam.

Styrelsemedlemmar som blev omvalda:

 • Minna Katebi
 • Minoo Mohseni
 • Parisa Zarnegar
 • Siavoush Mohammadi
 • Kamyar Forouzesh
 • Mina Abbasi

Suppleanter:

 • Hossein Enssi
 • Fatemeh (Mahvash) Gordini

Reza Tavakoli och Faramarz Nilforoushan utsågs som internrevisorer. Maryam Delforoush, Sasha Hassani och Parisa Javanmard valdes som valberednings medlemmar. KMPG valdes som vårt nya redovisningsbolag. Mötet fortsatte med öppna frågor från medlemmarna och styrelsen besvarade frågorna.

Yaris planering för 2019:

 1. Utreda möjligheten att kunna bygga en ny skola i Iran
 2. Ökning med 20% vid årets slut av pengarna som medlemmar och givare betalar
 3. Syfte är att stödja 1000 barn.
 4. Hitta nya budget-resurser för nya evenemang och aktiviteter.
 5. Granskning och uppdatering av Yaris stadga.
 6. Skapa en sjukvårds fond till minne av ”Yeganeh”.