همانطور که در جریان هستید متاسفانه بارندگی و سیل، بخش‌های وسیعی از ایران را دربرگرفته بود و در این بین هموطنان زیادی آسیب‌ دیدند و ساختمان ها و زیرساخت های بسیاری از بین رفتند. بنیاد یاری ضمن ابراز همدردی با خانواده‌‌‌های آسیب دیده به آگاهی می‌رساند که خوشبختانه تاکنون تمامی دانش آموزان تحت پوشش در صحت و سلامت هستند.

 

در حال حاضر ما سعی داریم یک برآیند کلی از وضعیت موجود به دست بیاوریم و ببینیم که چگونه می توانیم به بازسازی مفید و موثر در مناطق آسیب دیده کمک کنیم. بنیاد یاری با پیوندگرهای خود در ایران تماس مداوم دارد و اطلاعات به روز شده در مورد وضعیت مناطق آسیب دیده و همچنین دانش آموزان تحت پوشش را دریافت می کند.

همانند موارد زلزله‌های آذربایجان و کرمانشاه، که در نتیجه اقدامات یاری پس از حادثه،‌ ۳ مدرسه در این مناطق ساخته شد، یاری زمانی وارد عمل می‌شود که سازمان های دیگر امدادی محل را ترک کرده‌اند و اقدامات اولیه کمک رسانی انجام شده است. در اینجا است که پروسه بازسازی آغاز می‌گردد.

یاری به زودی یک کمپین بزرگ برای جمع آوری کمک‌ جهت تامین مالی بازسازی دو مدرسه دیگر به راه خواهد انداخت. ما معتقدیم دانش‌آموزان نیاز به یک مکان امن پس از وقوع فاجعه دارند تا بتواند به روند پیشرفت شخصی و آموزشی خود ادامه دهند.  در این راستا کمک‌های شما برای ما نقش حیاتی دارد تا بتوانیم آرامش و فرصت تحصیل را برای فرزندان ایران فراهم کنیم.