Stora delar av Iran har drabbats av förödande översvämningar, många människor har gått bort, ännu fler har skadats och infrastruktur har förstörts. Våra tankar är hos de som drabbats.

Vi arbetar med att skapa en överblick över skadegörelsen och se vart vi kan bidra med återuppbyggnaden på ett så meningsfullt och effektfullt sätt som möjligt. Yari har tät kontakt med alla våra kontaktpersoner i Iran och får löpande information om läget i de drabbade områdena och våra barn. Lyckligtvis så mår samtliga av barnen som vi stöttar bra. Vårt fokus, i likhet med efter jordbävningarna i Azerbaijan och Kermanshah, är att kliva in efter att de omedelbara effekterna av naturkatastrofen har lagt sig. När andra organisationer lämnar områdena kliver vi in och börjar återuppbygga.

Inom kort kommer vi lansera en större insamling för att kunna finansiera återuppbyggnaden av två skolor. Barnen behöver en trygg plats att kunna utvecklas i efter en traumatisk upplevelse som en naturkatastrof innebär. Din hjälp är avgörande för att vi ska kunna ge barnen den tryggheten och möjlighet till utbildning.