در تاریخ ۲۴ آپریل ۲۰۱۹ به ابتکار سروش توکلی یکی از حامیان اصلی و سفیر یاری،‌ مهمانی شامی با حضور جمعی از افراد سرشناس و کارآفرین شهر استکهلم برگزار شد.  هدف از این مهمانی،‌ آشنایی نزدیکتر با اقدامات بنیاد یاری و جمع آوری کمک های مالی بیشتر برای اداره این سازمان بود. در این مهمانی تنی چند از سفیران یاری منجمله اردلان شکرابی (وزیر امور مدنی سوئد)،‌ یاسمین ساطعی (کارآفرین و مجری پادکست) و بهار پارس (هنرپیشه) نیز حضور داشتند.

خانم Gabriella Overödder از سازمان Effektiv Altruism (خیریه موثر) نیز بحثی در مورد شیوه کمک رسانی موثر را مطرح کردند که هر چه بیشتر نحوه عملکرد یاری را برای حاضرین روشن کرد.

در پایان شب، مهمانان در مجموع  مبلغ ۵۴۲۰۰۰ کرون برای توسعه بنیاد یاری اهدا کردند تا این سازمان را در راه رسیدن به مرز۵۰۰۰ دانش آموز تحت پوشش تا سال ۱۴۰۲ یاری دهند.

بنیاد یاری سپاس و تشکر فراوان خود را تقدیم همه عزیزانی می‌کند که با وقت، انرژی و کمک مالی خود امکان رشد این بنیاد خیریه را فراهم می‌سازند.