Idag, den 9 maj 2019, sammanfaller med Yeganeh Abbasi Baharanchis födelsedag, vår älskade f.d. kollega och eldsjäl till föreningen Yari som dessvärre lämnade oss med stor sorg efter sin bortgång i höstas.

Vi på Yari föreningen har nu inrättad en sjukvårdsfond för att hedra Yeganeh. Yeganehs sjukvårdsfond kommer att ge ekonomiskt bistånd till de barn eller barnens vårdnadshavare som är i behov av sjukvård i Iran.

Bakgrunden till upprättande av en sjukvårdsfond är på initiativ av några av Yaris medlemmar som under de senaste åren insamlat bidrag i ett bankkonto i Iran, för att ge bistånd till Yaris barn som täcker deras sjukvårdsutgifter. Efter bortgången av vår älskade Yeganeh har dessa medlemmar kommit överens om att lämna all bidrag till Yaris förfogande och Yaris styrelse har nu beslutat att inrätta en sjukvårdfond till Yeganehs minne.  Därmed kommer Yari att officiellt kunna agera både mer aktivt och i en beredare utsträckning för att ge bidrag till de behövande barnens sjukvårdsbehov.

Sjukvårdsfondens värde uppgår i dagsläget till ca 16 500 kronor och från och med nu kan alla bidra genom att donera till föreningen Yari. För att vi ska kunna specifikt avsätta dessa bidrag till sjukvårdsfonden ber vi dig skriva ”Yeganehs sjukvårdsfond” när du donerar(gäller alla betalningsmetoder). Vi kommer att meddela det fondens värde löpande och om vi har eventuella akuta fall som behöver extra bidrag.

Till kärleksfullt minne av Yeganeh Abbasi Baharanch och tack all ni som är med och hjälper barnen i Iran. Today,