در روز ۱۸ ماه می ، ۳ تن از یاران انجمن یاری، پیمان، سیاوش و مارکوس در مسابقه دو نیمه ماراتن شهر گتنبرگ به نفع دانش آموزان تحت حمایت انجمن یاری شرکت کردند. هدف از شرکت در این مسابقه حمایت از حق تحصیل کودکان و به ویژه دانش آموزان انجمن یاری بود.
در راستای همین حرکت، مارکوس اقدام به راه اندازی یک کمپین جمع‌آوری کمک‌های نقدی به نفع دانش‌آموزهای تحت پوشش یاری کرد. همچنین، یکی از شرکت‌های حامی انجمن یاری متعهد شد که معادل دو برابر مبلغ جمع آوری شده در این کمپین را به صندوق انجمن یاری اهدا کند.

در نتیجه این کمپین، مبلغ ۵۴۸۰ کرون از کمک‌های مردمی در کمپین مارکوس تحت نام #دویدن_برای_یاری جمع آوری شد و دو برابر آن معادل ۱۰۹۶۰ کرون از طرف شرکت حامی یاری اهدا شد که در مجموع مبلغ ۱۶،۴۴۰ کرون به صندوق یاری واریز شد.

سپاس فراوان از عزیزانی که به این کمپین کمک کردند، و خسته نباشید به سه دونده عزیز!