در آستانه مهرماه ۱۳۹۸، بنیاد یاری بر آن شد تا حامی‌ مالی برای ۵۰ دانش آموزی که در لیست انتظار بودند پیدا کند. از این رو کمپین “حامی‌ بیشتر، دانش آموز بیشتر” از یکم الی‌ سی‌ و یکم سپتامبر انجام شد.

خوشحالیم به اطلاع برسانیم که هر ۵۰ دانش آموز با موفقیت به مدرسه فرستاده شدند. به علاوه مبلغ ۲۵،۵۰۰ کرون کمک نقدی ، معادل با ۱ سال تحصیل ۱۰ دانش آموز، به صندوق بنیاد یاری توسط خیرین عزیز اهدا شد. 

دست تک تک خیرین و همراهان را به گرمی‌ میفشاریم و از حسن اعتماد شما سپاسگزاریم. امید است که با کمک همدیگر، تاثیر مثبتی در آینده بچه‌های بیشتری داشته باشیم.