Denna hösten avsåg vi att hitta sponsorer för 50 studenter som stod på väntelistan för att gå i skolan i början av läsåret. Därför körde vi ”fler sponsorer, fler studenter” -kampanjen från den 1:a till 31:a september.

Vi är glada att meddela att alla 50 elever skickades till skolan framgångsrikt. Yari Foundation fick dessutom 25 500 kr i form av en engångsdonation, vilket ungefär är lika med 1 års utbildning för 10 studenter.

Vi uppskattar uppriktigt ert förtroende för oss såväl som er goda vilja som har gjort det möjligt för oss att nå de studenter som är i behov av vårt stöd. Vi hoppas att vi tillsammans kan hjälpa ännu fler studenter.