اعضاء گرامی بنیاد یاری

به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که نشست سالانه مجمع عمومی بنیاد یاری در سوئد بزودی برگزار خواهد شد. حضورشما دراین جلسه بدون شک تاثیر مستقیم بر بهینه سازی روند کاری بنیاد خواهد داشت. پیش از برگزاری نشست سالانه، همه اعضای فعال این حق را دارند که خود یا عضو فعال دیگری را برای عضویت در هیئت رئیسه سال آینده، کاندید نمایند. برای آگاهی بیشتر در این زمینه، لطفا به نامه پیوست مراجعه فرمایید.

از صمیم قلب به شما خوشآمد می گوییم.

 هیئت انتخابات