Vi är väldigt glada över att du som medlem överväger att närvara på vårt årsmöte nu på söndag den 8:e mars. Det är ett evenemang som vi i styrelsen sett fram mot extra mycket då vi har så otroligt fina resultat att visa er. 

Vi har med anledning av rådande världsläge kopplat till coronaviruset fattat beslut om att flytta fram datumet för Yaris årsmöte 2020. Vi kommer därmed INTE att genomföra årsmötet nu på söndag den 8:e mars. Vi är fullt medvetna om att det inte råder några rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som påverkar vårt beslut. Vi vill heller inte vara dom som sprider onödig oro och rädsla. Det är säkerligen ingen risk alls för spridning i samband med vårt event. Men, man vet aldrig. Det är många som varit på resande fot nu under sportlovet, och det finns säkerligen medlemmar som själva rest eller varit i kontakt med personer som rest till drabbade områden, inte minst Iran. Vi vill helt enkelt ta det säkra före det osäkra. Många arbetsplatser har även gått ut med information om att personer som har besökt de länder som Folkhälsomyndigheten uppger som riskområden inte får tillträde till arbetsplatserna, och ombeds stanna hemma 14 dagar för frivillig karantän. För mer information kring coronaviruset och rekommendationer hänvisar vi till www.folkhalsomyndigheten.se. 

Vi kommer definitivt att genomföra vårt årsmöte, och då längre fram på våren, främst för att ge både dig som deltagare, och våra gäster, god framförhållning och därmed möjlighet att delta. Agenda och innehåll kommer inte att ändras.

 Vi hoppas att du har förståelse för vårt beslut och att du har möjlighet att delta vid eventet senare i vår. Vi kommer att återkomma så snart vi kan med information om nytt datum.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig. 

Med vänlig hälsning

Valkommite

Email: valberedning@yari.se