På grund av Coronavirusets spridning genomfördes årsmötet digital där verksamhetsåret 2019 redovisades samt även verksamhetsplanen för 2020 förankrades och i samband med det valdes den nya styrelsen.

The graph shows the incredible development we have had in recent years and the rapidly growing rate for the last 3 years.

Styrelseledamot Mina Abbasi lämnade styrelsen men är fortfarande aktiv inom Yari Foundations övriga aktiviteter.

Två nya styrelsemedlemmar  vid namn Saeed Abbasi och Elahe Hamidi valdes in. Saeed är ingenjör i grunden och Elahe har många års erfarenhet inom ideella verksamheter. Omval gjordes på följande personer i styrelsen:

 • Minna Katebi
 • Minoo Mohseni
 • Parisa Zarnegar
 • Siavoush Mohammadi
 • Kamyar Forouzesh
 • Fatemeh Zarvani
 • Essan Ijadi
 • Hossein Enssi
 • Fatemeh (Mahvash) Gordini

Den interna revisorn Reza Tavakoli valdes på nytt.

Även omval för hela sittande valberedning:

 • Maryam Delforoush
 • Sasha Hassani
 • Parisa Javanmard 

Den externa revisionsbolaget KPMG valdes på nytt.

Nedan följer utdrag från verksamhetsplaneringen för 2020:

 • Byggande av 2 skolor i regionen Sistan Balouchestan
 • Ökning av månatlig donation motsvarande 60 %
 • Öka antalet fadderbarn till 2000 barn
 • Nya finansieringsmetoder för nya event