YARI bygger Internatskola för flickor
i Sistan- Baluchestan

En av de största utmaningarna i Sistan-Baluchestan-provinsen är den låga läskunnigheten. Vårt mål är att förhindra det!

Efter en större utredning som sammanfattas i denna rapport har vi valt området Lashar och byn Kahiriför skolprojektet. Undersökningen har visat att genom att bygga en större skola med övernattningsmöjligheter så kommer vi kunna hjälpa fler byar och möjliggöra för fler barn att gå i skolan. Vår förundersökning har också indikerat att detta kan få implicita positiva effekter i regionen då det skulle innebära en högre grad av koordinering mellan byarna, ett utbyte som vi tror kommer gynna regionen i stort. Vi har också bedömt att då flickor är mest utsatta och tar störst risker när de åker till och från skolan, att skolan ska vara en skola för enbart flickor.

Read more about the project here

Projekt sidan