Plusgirokonto avslutas
Nordea har antagit en ny hård Iranpolicy som förbjuder inblandning i transaktioner, affärer eller kundrelationer med koppling till Iran. Detta innebär att banken beslutat att säga upp föreningens plusgiro. Se bifogat brev från Nordea.

Detta får tyvärr konsekvenser för oss då Svensk Insamlingskontroll regler för 90-konto inkluderar att man måste ha ett plusgiro hos Nordea. Därför är de tvingade till att dra in Föreningen Yaris rätt att använda 90-kontont.

Yari säkerställer alltid en buffert för barnen, dvs i närtid kommer barnen inte påverkas av detta. Mer information om detta kommer skickas ut till alla som idag är autogiro givare.