ALLMÄNNA VILLKOR

  • Org.nr: 817605-2507
  • Post: Box 10041, 750 10 Uppsala, Sweden
  • Visit: 5th fl., Sankt Göransgatan 159, 112 17 Stockholm
  • Telefon nr: +46-(0)8-51760388  /  +46 (0)737 70 4042

Befallning Metod

Yari erbjuder följande betalningsalternativ: Autogiro (Sverige), Kort betalning, Faktura (Sverige)

Förfallodagen för alla transaktioner är den 28:e varje månad.

Ändring av betalning metod

Om ni vill byta kort, bank eller bankkonto från vilka månatliga donationer görs, det kan ni göra när som helst. Ni får bara kontakta vår kundservice.

Prenumeration

Er prenumeration för sponsring eller månatliga donationer till barnen gäller tills ni avbryter det. Ni kan när som helst avbryta din prenumeration genom att kontakta vår kundservice eller via din bank/kortleverantör.

För att stoppa överföringar/betalningar som ännu inte har utförts måste ni meddela oss om er avbokning minst 5 dagar före förfallodagen oavsett om det sker via kort eller via banköverföring. Om ni gör det via ert kortleverantör eller bank måste ni göra ändringarna minst en dag före förfallodagen.

Förfallodagen för alla transaktioner är den 28:e varje månad.

Ni är välkomna att kontakta vår kundservice på support@yari.se eller ringa +46-(0)8-51760388 eller +46-(0)7-37704042