Project Description

Vårt team på plats

Yaris samordningsgrupp i Iran är en grupp på fyra personer som regelbundet har kontakt med 72 lokala fältarbetare (barnens kontaktpersoner).* De ansvarar också för att sammanställa barnens betyg, genomföra provtagning för att kontrollera hur barnen mår, fördela medel till våra fältarbetare och leda våra större projekt som våra skolbyggnader i Iran. Läs om våra senaste skolinvigningar.

*Per februari, 2020