Project Description

Hur vi identifierar behövande barn

På YARI använder vi flera metoder för att identifiera vilka barn som behöver hjälp och ska prioriteras. Varje barn som vi hjälper har en ansvarig fältarbetare – en kontaktperson som är anställd av YARI och har samordnaransvar för flera barn i sin egen region. Våra fältarbetare samordnas i sin tur av YARI lokalkontor i Tehran, Iran.

YARI hittar nya barn på två sätt. Det är oftast våra fältarbetare som får tips om eller hittar ett barn i nöd. YARI fokuserar extra mycket på områden i Iran där fattigdom är utbrett och risken för att barnen ska hamna på gatan stor. Som medlem i YARI kan du även tipsa oss om ett barn i riskzonen för gatuarbete. I båda fallen genomför samordningsgruppen i Teheran intervjuer med familjen, barnet och kontrollerar deras livssituation. Om kandidaten (barnet i fråga) granskas, samlas deras identitetshandlingar och läggs på en förslagslista som skickas till hjälpkommittén i Sverige för slutgiltigt godkännande.

De nya kandidaterna prioriteras främst baserat på behov, en dom som hjälpkommittén och samordningsgruppen gör kollektivt med beaktande av viktiga faktorer som kön, funktionshinder, familjens storlek, om båda föräldrarna är närvarande eller inte, drogmissbruk och i andra hand hur länge har de varit i vår väntelista som sponsras.

YARI följer givetvis alla riktlinjer för GDPR, personuppgifter och datalagstiftning.