Project Description

چگونه پیشرفت تحصیلی یک دانش آموز را ارزیابی می‌کنیم؟

تعداد کودکان تحت پوشش و میزان کمک هزینه دریافتی ماهیانه آنها، چهار بار در سال توسط گروه کمک رسانی به درخواست هیئت مدیره بنیاد مورد بازبینی قرار می‌گیرد. در ابتدای سال، گروه کمک رسانی به بررسی درآمد، میزان رشد درآمد و سرمایه موجود در بنیاد می‌پردازد تا محاسبه و پیش‌بینی کند که قادر به حمایت از چند کودک تا پایان سال است. در حال حاضر تعداد دانش آموزان تحت پوشش بنیاد بیش از حامیان مالی آنها هستند و برای جبران این تفاوت از درآمدهای حاصل از رویداد‌های فرهنگی‌ و همچنین حمایت مالی (اسپانسر) شرکت‌‌‌ها استفاده می‌شود.

فرایند اجرایی اصلی‌ در بنیاد یاری، پروسه فرزند-حامی‌ است. این فرایند اطمینان حاصل می‌کند که کمک هزینه مالی به دست کودک تحت پوشش بنیاد رسیده است و همچنین او به تحصیل خود ادامه میدهد. فرایند با درخواست کمیته کمک رسانی در سوئد از گروه هماهنگی‌ در ایران و پیوندگران بنیاد برای گردآوری کارنامه‌های دانش آموزان آغاز می‌شود. پس از گردآوری کارنامه‌ها و وارد کردن اطلاعات توسط گروه هماهنگی‌ در سیستم بنیاد یاری، ارزیابی روند پیشرفت تحصیلی‌ آنها از زمان تحت پوشش قرار گرفتن تا بیرون رفتن از پوشش بنیاد یاری (اغلب پس از فارغ التحصیلی) امکان پذیر می‌گردد.

زمانی که کلیه کارنامه‌ها گردآوری شد، سیستم یاری به صورت اتوماتیک اطلاعات را بررسی‌ می‌کند تا هر گونه قصور و کوتاهی‌ در برنامه تحصیلی‌ کودکان (از جمله عدم حضور در مدرسه، افت نمرات و معدل) را  شناسایی کند. سپس اسامی این دانش آموزان در لیست جداگانه‌ای قرار می‌گیرد و گروه هماهنگی‌ در ایران موظف به بررسی‌ و علت یابی است. اگر خانواده کودک تحت پوشش بنیاد، توضیح قانع کننده‌ای برای این اتفاق نداشته باشد (به طور مثال، خانواده فرزندشان را مجبور به ترک تحصیل کرده باشند)، حمایت بنیاد قطع می‌شود و کودکان دیگری که در لیست انتظار هستند تحت پوشش بنیاد قرار می‌گیرند.

در صورت افت تحصیلی‌، ما همیشه جویای علت شویم. گاهی این افت تنها به دلیل بیماری است و یا حتی ساده تر از آن، مثلا نیاز به عینک. در این صورت بنیاد تمام تلاش خود را می‌کند که مشکل را حل کند و به حمایت مالی کودک مورد نظر ادامه بدهد.اخیرا بنیاد یاری به نام هر دانش‌آموز یک حساب بانکی افتتاح کرده است و معمولا این مادران هستند که حق دارند از این حساب پول برداشت کنند. اگر هر دو والدین به اعتیاد دچار باشند، شخص پیوندگر ( که اغلب معلم همان دانش آموز است) به جای والدین بر دریافت‌ها و هزینه‌های کودک نظارت می کند.

زمانی‌ که کار بررسی‌ کارنامه‌های گردآوری شده به پایان رسید، گروه هماهنگی‌ در ایران درخواست انتقال کمک‌های مالی از سوئد به ایران را به هیأت مدیره در سوئد ارسال می‌کند. اگر این درخواست تصویب شود (در بیشتر مواقع این اتفاق می‌افتد مگر در صورت وجود اختلاف نظر مختصر میان اعضای هیأت مدیره) حمایت‌های مالی از طریق گروه هماهنگی‌ در ایران به دست پیوندگر بنیاد می‌رسد تا بین دانش آموزان تحت پوشش تقسیم شود.  علاوه بر این کنترل سازمان یافته و منسجم ، پیوندگران و اعضای گروه هماهنگی‌ در ایران به صورت نمونه‌ای وضعیت تحصیلی‌ کودکان را کنترل میکنند. آنها همچنین باید اطمینان حاصل کنند که حمایت مالی بنیاد جهت تحصیل کودک تحت پوشش استفاده ‌می‌شود. کنترل دیگری که میتواند وجود داشته باشد، بر عهده خود پشتیبانان (حامیان مالی) است. ما همواره پشتیبانان عزیز را تشویق می‌کنیم که با کودکان تحت پوشش خود در تماس باشند و هر گونه ناهنجاری را به بنیاد گزارش دهند. البته برای حفظ حریم خصوصی کودکان،بنیاد یاری همواره بر این روابط نظارت دارد.