Project Description

Att mäta utveckling

Antal barn som Yari finansierar och hur stor den hjälpen är bestäms två gånger per år av Hjälpkommittéen, styrelsen startar processen genom en förfrågan. I början av året så ser Hjälpkommittéen över Yaris inkomster, tillväxt samt kapital för att kunna avgöra och förutse hur många barn vi kan hjälpa under det kommande året. Den summa som varje barn får månadsvis inkluderar en buffert för eventuell inflation samt andra oförutsägbara kostnader som kan tillkomma. Idag så har Yari fler barn än sponsorer, det betyder att inkomsterna från sponsorerna inte täcker alla kostnader utan dessa drygas ut med inkomster från andra evangemeng eller från Yaris företagssponsorer.

Den viktigaste processen i Yari är ”Sponsor Child Processen”. Den försäkrar att pengarna är utdelade som planerat och att barnen faktiskt har gått i skolan. Som bilden ovan visar så börjar processen med en begäran från Hjälpkommittéen till koordinationsgruppen som finns på plats i Tehran. De samlar in betyg och övriga dokument från skolan, vilket finns tillgängliga i Yaris system för att man enkelt ska kunna följa upp varje barns utveckling från start till slut vilket vanligtvis är när barnen blir examinerad.

När all data finns tillgängligt i våra system så görs en automatisk kontroll där systemet letar efter avvikelser såsom skolfrånvaro, dokument som saknas etc, systemet kan även flagga för fallande betyg. Allt som avviker skickas vidare till koordinationsgruppen för vidare utredning. Om ingen anledning kan ges till skolfrånvaron eller om familjen har tagit barnet ut från skolan så upphör allt finansiellt stöd och turen går istället till nästa barn som finns på väntelistan.

I de fall där betygen försämrats så försöker Yari att undersöka de underliggande orsakerna. Oftast beror det på tillfälliga omständigheter såsom sjukdom, eller något så enkelt som att barnet i fråga behöver glasögon, i dessa fall så hjälper Yari till så gott som möjligt att åtgärda det som blockerar närvaron. När listan med dem behöriga barnen är färdig så skickar Hjälpkommittén en förfrågan till styrelsen om att överföra pengar till Iran från Sverige. När detta blivit godkänt så skickas pengarna till fältarbetarna via koordinationsgruppen som i sin tur skickar det vidare till barnen som dem är ansvariga för.

Förutom den årliga kontrollen, så görs slumpmässiga granskningar både av hur studenterna presterar i skolan samt för att försäkra sig om att pengarna spenderas på utbildning och inget annat. Det finns ytterligare en nivå av kontroll då faddrarna själva kan kommunicera med barnen och sedan vidare till Yari om de ser några avvikelser. Yari i sin tur överser kommunikationen mellan sponsorerna och barnen och deras familjer som en försiktighetsåtgärd för att försäkra att barnen inte råkar illa ut.