Project Description

Cash based transfers och varför vi använder den metoden

YARI ger ekonomisk stöd till varje barn varje månad för att täcka skolavgifter, transport skolböcker osv för att täcka alla kostnader utbildningen orsakar. Vi arbetar med kontaktöverföringar (CBT), en välkänd och fungerande metod som används runt om i
världen vid humanitära insatser.

Genom metoden CBT möjliggör vi att barn kan gå i skolan när familjernas ekonomi blir mer ansträngd. Familjen kan själva bestämma hur bidraget bäst används men med förutsättning att barnet går i skolan. Donationen stimulerar även lokalsamhället genom mer konsumtion, företagande och lokala innovationer.

När förutsättningarna är rätt har CBT som metod visats sig vara det mest effektiva sättet att tillhandahålla stöd. Flera faktorer spelar roll för huruvida CBT är lämpligt eller inte, två av faktorerna är ett lands kommunikations- och banksystem. På YARI kontrollerar vi på flera sätt att barnen går i skolan, t.ex. genom närvaro i skolan, för att säkerställa att donationer faktiskt används rätt till ändamålet.

* Detta belopp är baserat på aktuell valutakurs i Iran. Om valutan stiger eller faller täcker YARI skillnaden. Om valutan i Iran försvagas delar vi överbeloppet till andra barn i vår väntelista för att fler barn ska gå i en skola.