fbpx
ياری دهید2022-04-17T09:49:09+01:00

بنیاد یاری به کمک شما نیاز دارد.

راه‌هایی که می‌توانید در این سفر با ما همراه باشید عبارتند از: کمک ماهانه و کمک یکباره

چگونه می توانم کارت، بانک و یا حساب بانکی که از آن کمک مالی ماهیانه خود را انجام دهم، تغییر دهم؟2019-08-09T21:28:05+01:00

اگر می خواهید کارت، بانک و یا حساب بانکی خود را تغییر دهید، با بخش عضویت ما از راه های زیر تماس بگیرید. ما به شما کمک خواهیم کرد!

support@yari.se

آیا می توانم پرداخت‌های ماهیانه را هر زمانی که میخواهم متوقف کنم؟2019-08-09T21:29:50+01:00

اشتراک پرداخت کمک‌های مالی ماهیانه به کودکان،‌ در هر زمان با اراده شما قابل لغو شدن است. شما می توانید در هر زمان با تماس با بخش عضویت ما و یا از طریق ارائه دهنده کارت و یا بانک خود، اشتراکتان را لغو نمایید.
برای متوقف کردن انتقال / پرداختی که هنوز انجام نشده است، شما باید حداقل ۵ روز قبل از تاریخ معین، لغو کردن آن را به یاری اطلاع  دهید، علی رغم اینکه آیا پرداخت از طریق کارت انجام می‌شود یا از طریق انتقال بانکی. اگر این کار را از طریق ارائه دهنده کارت یا بانک خود انجام دهید، لازم است تغییرات حداقل ۱ روز قبل از تاریخ تعیین شده انجام شود.

تاریخ انتقالات مالی ۲۸م هر ماه میلادی است.

برای این کار با بخش عضویت ما از راه های زیر تماس بگیرید.

support@yari.se

چرا باید مبلغی را ماهیانه اهدا کنم؟2020-01-21T14:43:57+01:00

به عنوان یک پشتیبان یا اهدا کننده ماهیانه، شما کودکان را قادر می سازید تا از طریق آموزش و تحصیلات، آینده خود را بسازند.

Go to Top