کمک نقدی2019-07-19T18:52:45+01:00

هدیه شما می‌تواند یک زندگی را تغییر دهد

با یک بار کمک مالی به ساختن آینده‌ای روشن تر برای کودکان نیازمند کمک کنید.

شما میتوانید مبلغ دلخواه را به شماره زیر سوییش کنید:

24 03 900

کمک‌های مردمی

حتی یک بار کمک مالی، زندگی کودکان بیشتری را در ایران تغییر خواهد داد.

بنیاد یاری ۱۰۰٪  کمک‌های مالی شما را در اختیار کودکان نیازمند قرار می‌دهد، تا از طریق آموزش، برای ساختن آینده‌ای بهتر به آنها یاری رساند. در قبال این همیاری، شما یک دیپلم دیجیتال از بنیاد یاری دریافت می‌کنید که می‌توانید آن را بر روی دیوار آویزان کنید یا به عنوان هدیه به دوستان و عزیزان خود بدهید.

هزینه هر ماه حمایت مالی از یک دانش آموز: ۲۰ یورو

کمک از طرف شرکت ها

از این راه شرکت شما می تواند از بنیاد یاری به عنوان نسل جدید سازمان های خیریه پشتیبانی کند.

از سال ۱۳۷۷ یاری به هزاران کودک آسیب پذیر در ایران فرصت داده است تا زندگی خود را از طریق تحصیل و آموزش تغییر دهند. امروز ما ۷۰۰ کودک را زیر پوشش داریم و با هدف کمک به ۵۰۰۰ کودک تا سال ۱۴۰۲ کار می‌کنیم.

به عنوان یک سازمان خیریه، ما به شیوه‌ایی قابل ارزیابی، شفاف و بر مبنای داده‌ها کار می کنیم. بنیاد یاری به طور مستقل توسط شرکت حسابرسی KPMG مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین تحت کنترل Svensk Insamlingskontroll قرار دارد.

از طرف شرکت می‌توانید کمک مالی یکباره خود را  به طور مستقیم به دست کودکان برسانید و یا کمک‌های خود را به بنیاد یاری برای توسعه سازمانی آن اختصاص دهید.

کمک از طرف شرکت ها

از این راه شرکت شما می تواند از بنیاد یاری به عنوان نسل جدید سازمان های خیریه پشتیبانی کند.

از سال ۱۳۷۷ یاری به هزاران کودک آسیب پذیر در ایران فرصت داده است تا زندگی خود را از طریق تحصیل و آموزش تغییر دهند. امروز ما ۷۰۰ کودک را زیر پوشش داریم و با هدف کمک به ۵۰۰۰ کودک تا سال ۱۴۰۲ کار می‌کنیم.

به عنوان یک سازمان خیریه، ما به شیوه‌ایی قابل ارزیابی، شفاف و بر مبنای داده‌ها کار می کنیم. بنیاد یاری به طور مستقل توسط شرکت حسابرسی KPMG مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین تحت کنترل Svensk Insamlingskontroll قرار دارد.

از طرف شرکت می‌توانید کمک مالی یکباره خود را  به طور مستقیم به دست کودکان برسانید و یا کمک‌های خود را به بنیاد یاری برای توسعه سازمانی آن اختصاص دهید.

سوالات متداول

یاری پول اهدایی را چگونه مصرف میکند؟2018-12-12T02:07:52+01:00

یکی از مهمترین اصول ما این است که  100٪ کمک‌های مالی شما به طور مستقیم به کودکان می‌رسد. هزینه‌های اداری اندک ما توسط گروهی از حامیان، کارآفرینان و بنیادهای خیریه تامین می‌شود.

چرا من ایمیل حاوی دیپلم اهدای کمک را دریافت نکردم؟2018-12-12T02:10:03+01:00

اگر شما ایمیلی از بنیاد یاری دریافت نکردید لطفا قسمت spam/junk رو در ایمیلتان چک کنید. مخصوصا اگر اولین بار هست که از یاری ایمیل دریافت میکنید.

همچنین شما میتوانید با ما از طریق ایمیل  info@yari.se تماس بگیرید.

من به کمک نیاز دارم. چه طور با یاری تماس بگیرم؟2019-08-09T21:25:44+01:00

شما میتوانید با ما از طریق ایمیل support@yari.se تماس بگیرید.

هجدهمین جشنواره فیلم ایرانی دراستکهلم در تاریخ ۲۲ و ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد.