fbpx
Vanliga frågor2019-07-05T13:04:50+01:00

Om Yari

Vad är Yari för något?2019-07-05T08:58:34+01:00

Yari är en välgörenhetsorganisation med visionen att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska kunna utbilda sig. Vi arbetar direkt med familjerna genom vår egen organisation, där vi hjälper till med ett månatligt studiestöd i utbyte mot att barnen går i skola, så kallade Conditional Cash Transfers, en metod som forskning visat är en av de mest effektiva välgörenhets metoderna.

Yari är baserad i Sverige men är nu officiellt lanserade i Kanada!

Vad gör Yari?2018-11-04T00:48:54+01:00

Yari skapar möjlighet för utsatta barn att gå i skolan genom att ge dem ett månatligt studiebidrag.

Vart är Yari verksamt?2018-09-29T10:36:33+01:00

Yari är verksam i stora delar av Iran idag, se kartan för detaljer. Föreningen är främst verksam i Sverige och Kanada idag när det kommer till insamlingsaktiviteter: Karta med information

Hur många personer sitter i styrelsen?2018-09-29T10:37:11+01:00

Idag består styrelsen av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter. Dessa väljs av årsmötet, där alla föreningens medlemmar har rösträtt. Det finns idag sex kvinnor och fyra män i styrelsen, i åldrarna 30-70.

Hur väljs styrelsen?2018-11-04T00:48:48+01:00

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på årsmötet och alla medlemmar kan kandidera.

Hur blir man medlem i föreningen?2018-11-04T00:48:45+01:00

Alla kan bli medlemmar genom att betala medlemsavgiften på 600 kr / år (går även betala månadsvis). Även medlemsavgiften går oavkortat till barnen.

Får de som arbetar med Yari någon ersättning?2020-01-21T10:48:28+01:00

Alla, inklusive styrelsen, arbetar ideellt. Yari har från och med 1:e september 2019 en 20% deltid anställd som främst arbetar med vår kommunikation och marknadsföring. Lönen bekostas av öronmärkta donationer från entreprenörer/företagare.

Hur många personer jobbar för Yari i Iran?2020-02-22T09:46:24+01:00

Fyra personer i samordningsgruppen samt 72 kontaktpersoner som arbetar direkt med barnen.

Vilka är samordningsgruppen i Iran?2019-04-26T12:02:14+01:00

Samordningsgruppen i Iran är en grupp på fem personer idag som samordnar alla våra lokala fältarbetare (kontaktpersoner till barnen). De ser även till att sammanställa barnens betygsunderlag, genomför stickprov för att kontrollera hur barnen mår, distribuerar medel till våra kontaktpersoner och leder våra stora projekt som skolbyggen i Iran.

Vilka är barnens kontaktpersoner i Iran?2019-04-26T12:13:04+01:00

Våra kontaktpersoner är passionerade volontärer som arbetar utan ersättning, de ansvarar för att följa upp hur barnen mår, samla deras betygsunderlag från skolorna och fördela donationerna till barnen.

Varför ska jag vara fadder?2020-10-06T13:01:41+01:00

Som fadder gör du det möjligt för ett eller flera barn att bygga en egen framtid genom utbildning.

Hur finansierar ni de administrativa kostnaderna för Yari?2019-05-08T14:35:27+01:00

100% av de administrativa kostnaderna täcks av öronmärkta donationer från entreprenörer.

Om medlemskap och barnen in Iran

Hur många barn hjälper Yari? Hur många ska vi hjälpa i framtiden?2021-03-18T08:03:25+01:00

Yari hjälper idag 1167 barn med deras skolgång, och under de år som Yari varit verksam har vi hjälpt tusentals barn. Vår målsättning är att vi år 2023 ska hjälpa 5 000 barn varje månad.

Hur funkar det från att man blir fadder tills barnen får hjälpen?2018-11-04T01:12:39+01:00

När du blir fadder så tilldelas du ett barn från vår väntelista. Dessa barn börjar då att få månatligt studiestöd via Yari och vi säkerställer att barnen verkligen går i skolan och klarar av studierna.

Får jag info om ”mitt” barn?2018-11-04T01:12:35+01:00

Ja. Varje halvår får du en sammanställning där betygsunderlag och barnets kontaktpersons bedömning finns beskrivet. Du kan också kommunicera direkt med familjen under vår övervakning vid den allra första träffen. Sedan är det mellan dig som fadder och barnets familj du är fadder till att planera era samtal eller träffar. Vid eventuella sjukdomar eller avhopp från studierna meddelar vi dig givetvis, något vi även kontinuerligt kontrollerar.

Vem väljer barnen i Iran?2018-11-04T01:12:33+01:00

Det är främst våra lokala kontaktpersoner som ger den första rekommendationen efter en grundlig undersökning av ett potentiellt barn och familj. Undersökningen sker av Yaris samordningsgrupp i Teheran, möter barnet våra kriterier placeras hen på en väntelista och sökandet efter en fadder börjar. Varje medlem i Yari har också rätt att rekommendera familjer och barn som ska undersökas, under förutsättningen att själv vill bli fadder till det barnet som presenteras och föreningen har kontaktperson i det valda området.

Hur bestäms vilket barn som får hjälp först?2018-11-04T01:12:30+01:00

Yari upprätthåller väntelistor med barn i behov, generellt är de ordnade så att den som väntat längst är först i kön, men ibland kan behovet vara så stort att vi lyfter ett barn i väntelistan.

Hur kontrollerar vi att barnen faktiskt går i skolan?2018-11-04T01:12:27+01:00

Yaris kontroll av att barnen faktiskt går i skolan består av flera delar

  1. Systematisk kontroll: alla barnens studieintyg och betyg samlas in två gånger per år (vid terminsslut). Barnets kontaktpersoner gör dessutom två direktkontroll med respektive skola för att säkerställa att barnen går närvarar i undervisningen per år också. Underlagen importeras in i våra egenbyggda it system som automatiskt flaggar upp om ett barn saknar underlag eller om deras betyg kraftigt gått ner. Anledningen  till att vi kontrollerar betygen är att kraftiga negativa förändringar av betyg indikerar att något allvarligt hänt och att familjen behöver vårt stöd.
  2. Stickprov genomförda av våra medarbetare i Iran: vår centrala organisation genomför stickprovskontroller genom att kontakta familjerna och barnen direkt.
  3. På plats besök av styrelsemedlemmar – stickprov: vi besöker ofta barnen och familjerna när någon från styrelsen besöker Iran.
  4. Demokratiserade kontroller: som fadder uppmuntras man att ha kontakt med familjerna, detta innebär att våra faddrar kan tidigt flagga upp till oss om något inte står rätt till. Obs! Vi finns alltid med i början när faddern ska ta kontakt med fadderbarnet och dess familj, detta för att säkerställa barnens trygghet.
Hur får jag kontakt med barnen?2019-04-26T12:20:07+01:00

Du får kontakt med ditt fadderbarn genom kontaktpersonerna, när du blir fadder får du också kontaktpersonernas kontaktuppgifter. Tänk på att de är volontärer och att det i delar av landsbygden är dålig internettäckning. Om du försökt kontakta dem några gånger utan att lyckas, skriv då till support@yari.se så hjälper vi dig komma i kontakt med dem

Om donationer och betalningar

Vad är Conditional Cash Transfers och varför använder vi det?2020-10-06T12:39:48+01:00

Yari arbetar direkt med direkt donationer av kontanter och sätter villkor på familjerna som mottar donationen, i vårt fall så är familjens motprestation att barnen går i skolan och att vi har rätt att kontrollera det. Detta arbetssätt kallas för Conditional Cash Transfers,  en metod som forskning visat är en av de mest effektiva välgörenhets metoderna.

Varför är det skillnad på hur mycket jag donerar och hur mycket pengar barnet får varje månad?2020-10-26T01:39:57+01:00

Alla pengar som doneras samlas i en pott som sedan fördelas ut till barnen. Detta är för att kunna hjälpa fler barn, exempelvis när flera personer donerar mindre belopp så kan de beloppen kollektivt hjälpa ett barn. Två gånger per år undersöker vi om vi behöver ändra donationsbeloppet i Toman (lokal valuta i Iran) eller lägga in extra engångsdonationer, detta gör vi för att säkerställa att inflationen inte urholkat köpkraften i barnens studiestöd. Vi kan också besluta att hjälpa fler barn om vi ser att det gör större impact än att öka varje barns stöd i lokalvalutan.

Yari betalar två extrabetalningar till studenter, en för skolstart och en som nyårsgåva.

Hur för vi över pengar till Iran?2018-11-04T00:52:50+01:00

Vi arbetar med valutaväxlare som tar emot kronor i Sverige och för över motsvarande belopp till vårt centrala konto i Iran. Yari har säkerställt denna process med Finansinspektionen i Sverige.

Vem tar hand om betalningar i Iran och hur?2018-11-04T00:54:48+01:00

Yari har byggt sin egen organisation i Iran för att säkerställa att det inte förekommer svinn. En central organisation i Teheran gör utbetalningar till 40-talet lokala kontaktpersoner som betalar ut barnens studiebidrag direkt till familjerna. Kontaktpersonerna måste lämna kvitton på varje överlämning av medel från familjerna till Yaris centrala organisation. En oberoende NGO går genom och kontrollerar dessa kvitton, förutom våra egna kontroller.

Hur vet jag som donerar till Yari att pengarna har kommit till ”mitt barn”?2019-04-26T13:47:19+01:00

Förutom att du som fadder får barnens studiebevis varje kvartal av Yari, så har du också möjlighet att ha direkt kontakt med familjerna och kort och gott fråga dem om det.

Kan jag stoppa månatliga betalningar när jag vill?2019-08-09T21:30:12+01:00

Din prenumeration för sponsring eller månatliga donationer till barnen gäller tills du avbryter det. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att kontakta vår kundservice eller via din bank / kortleverantör.

För att stoppa överföringar / betalningar som ännu inte har utförts måste du meddela oss om din avbokning minst 5 dagar före förfallodagen oavsett om det sker via kort eller via banköverföring. Om du gör det via ditt kortleverantör eller bank måste du göra ändringarna minst en dag före förfallodagen.

Förfallodagen för alla transaktioner är den 28:e varje månad.

Du är välkommen att kontakta vår kundservice på support@yari.se

Hur ändrar jag kort, bank eller bankkonto från vilket jag gör mina månatliga donationer?2020-10-06T13:01:14+01:00

Om du vill byta kort, bank eller bankkonto från vilka månatliga donationer görs, kontakta oss på vår kundservice på support@yari.se  och vi hjälper dig!

Hur används pengarna?2018-12-12T02:07:52+01:00

En av våra grundläggande principer är att 100% av ditt bidrag ska gå direkt till barnen. Våra låga administrativa kostnader och utveckling täcks av entreprenörer, stiftelser och sponsorer.

Jag behöver hjälp. Hur kontaktar jag Yari Foundation?2019-08-09T21:31:17+01:00

Välkommen att mejla till oss på support@yari.se , så hjälper vi dig om du får problem.

Aktiviteter, engagemang och nätverk

Go to Top