بله؛ هر سال ۲ بار کارنامه دانش آموز و فعالیت‌های پیوندگر ما را دریافت خواهید کرد. شما همچنین می توانید تحت نظارت یاری، در اولین جلسه، به طور مستقیم با خانواده دانش آموز ارتباط برقرار کنید. پس از آن می توانید شخصا با خانواده دانش آموز تحت پوشش برای تماس ها و یا ملاقات خود برنامه ریزی کنید. با بررسی های مداوم یاری، هر گونه بیماری یا افت تحصیلی دانش آموز را سریعا به شما اطلاع خواهیم داد.