همه همکاران، از جمله هیئت مدیره، بدون دریافت دستمزد برای یاری فعالیت می کنند. از ۱ سپتامبر ۲۰۱۹ ، یاری اولین کارمند پارت تایم خود را استخدام کرده است که عمدتا با بخش ارتباطات و بازاریابی بنیاد یاری کار می‌کند.  کلیه هزینه‌های استخدامی از محل کمک‌های کارآفرینان و حامیان مالی (اسپانسرها) یاری پرداخت می شود.