تمام مبالغ اهدا شده از طرف پشتیبان ها در صندوقی جمع آوری می شود و پس از آن بین دانش آموزان توزیع می گردد. مازاد این مبالغ به یاری کمک میکند تا تعداد بیشتری دانش آموز را تحت پوشش قرار دهد. یاری دو بار در سال بررسی می کند که آیا باید مبلغ کمک‌های مالی (به تومان) را افزایش دهد یا ثابت نگه دارد تا از این راه اطمینان حاصل شود که به علت وجود تورم قدرت خرید مایحتاج دانش آموزان کم نشده باشد. یاری همچنین می تواند تصمیم بگیرد که به دانش آموزان بیشتری کمک کند به جای اینکه مبلغ ماهیانه هر دانش آموز تحت پوشش را افزایش دهد.

یاری همچنین ۲ پرداخت اضافه به دانش‌آموزان پرداخت میکند. کمک هزینه آغاز سال تحصیلی و عیدی به مناسبت عید نوروز.