یاری در حال حاضر ۱۱۶۷ دانش آموز را پشتیبانی می کند اما در طول ۲۰ سال گذشته ، به بیش از هزاران دانش آموز کمک کرده است تا تحصیلات خود را به پایان برسانند. هدف ما این است که تا سال ۱۴۰۲خورشیدی تعداد ۵۰۰۰  دانش آموز را تحت پوشش قرار دهیم.