در حال حاضر هیئت مدیره یاری شامل نه عضو عادی و سه عضو علی البدل است. این اعضا در جلسه سالانه و با رای گیری از همه اعضای انجمن که حق رای دارند،‌ انتخاب می‌شوند. هیئت مدیره فعلی متشکل از شش خانم  و سه آقا در محدوده سنی ۳۰ تا ۷۰ سال است.