این هیئت  با رای گیری از اعضای انجمن که حق رای دارند در جلسه سالانه انتخاب می‌شوند. در پروسه انتخابات همه اعضا می توانند نامزد شوند.