امروز یاری در بیش از ۲۵  استان ایران فعال است. اما بیشترین حجم فعالیت ها در جهت جمع آوری کمک‌های مردمی در سوئد و کانادا جریان دارد. برای دیدن جزئیات این نقشه را ببینید.