fbpx

Hur får jag kontakt med barnen?

Du får kontakt med ditt fadderbarn genom kontaktpersonerna, när du blir fadder får du också kontaktpersonernas kontaktuppgifter. Tänk på att de är volontärer och att det i delar av landsbygden är dålig internettäckning. Om du försökt kontakta dem några gånger utan att lyckas, skriv då till support@yari.se så hjälper vi dig komma i kontakt med dem

Hur får jag kontakt med barnen?2019-04-26T12:20:07+01:00

Hur kontrollerar vi att barnen faktiskt går i skolan?

Yaris kontroll av att barnen faktiskt går i skolan består av flera delar Systematisk kontroll: alla barnens studieintyg och betyg samlas in två gånger per år (vid terminsslut). Barnets kontaktpersoner gör dessutom två direktkontroll med respektive skola för att säkerställa att barnen går närvarar i undervisningen per år också. Underlagen importeras in i våra egenbyggda it system som automatiskt flaggar upp om ett barn saknar underlag eller om deras betyg kraftigt gått ner. Anledningen  till att vi kontrollerar betygen är att kraftiga negativa förändringar av betyg indikerar att något allvarligt hänt och att familjen behöver vårt stöd. Stickprov genomförda av våra [...]

Hur kontrollerar vi att barnen faktiskt går i skolan?2018-11-04T01:12:27+01:00

Hur bestäms vilket barn som får hjälp först?

Yari upprätthåller väntelistor med barn i behov, generellt är de ordnade så att den som väntat längst är först i kön, men ibland kan behovet vara så stort att vi lyfter ett barn i väntelistan.

Hur bestäms vilket barn som får hjälp först?2018-11-04T01:12:30+01:00

Vem väljer barnen i Iran?

Det är främst våra lokala kontaktpersoner som ger den första rekommendationen efter en grundlig undersökning av ett potentiellt barn och familj. Undersökningen sker av Yaris samordningsgrupp i Teheran, möter barnet våra kriterier placeras hen på en väntelista och sökandet efter en fadder börjar. Varje medlem i Yari har också rätt att rekommendera familjer och barn som ska undersökas, under förutsättningen att själv vill bli fadder till det barnet som presenteras och föreningen har kontaktperson i det valda området.

Vem väljer barnen i Iran?2018-11-04T01:12:33+01:00

Får jag info om ”mitt” barn?

Ja. Varje halvår får du en sammanställning där betygsunderlag och barnets kontaktpersons bedömning finns beskrivet. Du kan också kommunicera direkt med familjen under vår övervakning vid den allra första träffen. Sedan är det mellan dig som fadder och barnets familj du är fadder till att planera era samtal eller träffar. Vid eventuella sjukdomar eller avhopp från studierna meddelar vi dig givetvis, något vi även kontinuerligt kontrollerar.

Får jag info om ”mitt” barn?2018-11-04T01:12:35+01:00
Go to Top