fbpx

یاری پول اهدایی را چگونه مصرف میکند؟

یکی از مهمترین اصول ما این است که  100٪ کمک‌های مالی شما به طور مستقیم به کودکان می‌رسد. هزینه‌های اداری اندک ما توسط گروهی از حامیان، کارآفرینان و بنیادهای خیریه تامین می‌شود.

یاری پول اهدایی را چگونه مصرف میکند؟2018-12-12T02:07:52+01:00
Go to Top