Hur vi hjälper

Vi hjälper barn genom “Conditional Cash Transfers” (direkta kontantöverföringar med villkor)” till varje barn en gång i månaden, dock under förutsättning att barnen fortsätter att gå i skolan kontinuerligt. Vårt lokala team i Iran är i kontinuerligt dialog med barnen, deras skolor, föräldrar och lokalsamhället för att se till att donationer når fram och används på rätt sätt. Läs mer om våra kontrollmekanismer, processer och välgörenhetsarbete.

Yari i siffror

Vår utveckling

Vår dröm är att se till att alla barn har en chans att utbilda sig. Sedan 1999 har vi, genom att med data-drivna metoder följa varje donation, samt genom tredjepartskontroller av Svensk Insamlingskontroll och KMPG, hjälpt tusentals barn att genomföra sin grundutbildning så att de kan starta sina universitetsstudier.

Närvaro

Vi finns representerade i hela Iran. Våra möjligheter med lokal närvaro, ekonomiska situationen i regionen samt samarbete med lokala samhällen spelar en viktig roll i var vi väljer att arbeta. Kartan visar hur aktiva vi är i landets olika delar.
YARI använder flertalet metoder för att identifiera vilka barn som skall prioriteras och få hjälp. Varje barn har en ansvarig fältarbetare – dessa fältarbetare är grunden i vårt arbete och varje fältarbetare ansvarar för flertalet barn. Fältarbetarna samordnas centralt via samordningsgrupper i Tehran och Stockholm.
Det vanligaste sättet som ett barn presenteras för oss är via våra fältarbetare som rör sig och utforskar på fältet. De koncentrerar sig på områden där fattigdom är stor. Hen presenterar sedan kandidater som är i behov och som har familjer som är villiga att låta barnen gå i skolan med medel från YARI.

Hur vi förmedlar medel

Två gånger per år ser hjälpkommittén över YARIs donationer, utgifter och intäkter för att estimera antalet barn vi skulle kunna stödja vid årets slut. Det belopp som varje barn mottar i lokal valuta revideras också för att ta hänsyn till inflationen eller andra kostnader.
Denna process säkerställer att medel distribueras rätt till respektive barn och att barnen faktiskt har gått i skolan under det gånga året.