Hjälp till att bygga skolan

Ambassadörer kampanjer

Ambassadörer kampanjer

En av de största utmaningarna i Sistan-Baluchestan-provinsen är den låga läskunnigheten.

Vårt mål är att förhindra det!

Se filmen om skolor som YARI byggde i Kermanshah efter jordbävningen 2017

Bakgrund

På grund av Sistan-Baluchestans geografiska utformning och befolkningens stora spridning har regionen den lägsta utbildningstäckningen i landet och högst andel analfabetism. Brist på tillräckligt antal skolor i befolkade områden, särskilt på landsbygden, är en av de ledande orsakerna till detta. Provinsen har dessutom lägst tillgänglig yta i skolorna per capita i landet och är ytterligare ett skäl till att studenterna hamnar efter i sin akademiska utveckling.

Efter en större utredning som sammanfattas i denna rapport har vi valt området Lashar och byn Kahiri för skolprojektet. Undersökningen har visat att genom att bygga en större skola med övernattningsmöjligheter så kommer vi kunna hjälpa fler byar och möjliggöra för fler barn att gå i skolan. Vår förundersökning har också indikerat att detta kan få implicita positiva effekter i regionen då det skulle innebära en högre grad av koordinering mellan byarna, ett utbyte som vi tror kommer gynna regionen i stort. Vi har också bedömt att då flickor är mest utsatta och tar störst risker när de åker till och från skolan, att skolan ska vara en skola för enbart flickor.

Var och varför?

Genom att etablera skolan i Kahiri når vi ett område som sträcker sig 200km i östlig-västlig riktning och täcker ett område på 6 530 kvadratkilometer med en befolkning på ca 50 000 personer. Utbildningstäckningen i Lashar-regionen är 76,63%, vilket kan jämföras med genomsnittet på 93% för hela landet. Byggandet av en skola för årskurserna 6-12 i byn Kahiri i Ahvaran-distriktet är en nödvändighet för att regionen ska kunna utvecklas.
Det finns andra orsaker som:

Folks oförmåga att finansiera sin utbildning
Fördomar och rådande kultur i regionen för utbildning av barn, inte minst flickor
Dålig infrastruktur medför hög risk av olyckor under daglig trafik till skolor
Området är svårtillgängligt vilket medför att flickor hoppar av skolan i större utsträckning
Detta och många andra anledningar har lett till att våra experter menar att den mest effektiva metoden för att öka andelen barn som går i skolan är att bygga en skola för flickor med övernattningsmöjligheter samt onboarding av dessa i Yaris studentprogram. Även jämfört med att bygga fler mindre skolor vore detta att föredra, inte minst från barnens säkerhetsperspektiv och ett kostnadsperspektiv jämfört med hur många barn som vi skulle kunna.

What & Why?

Yari är måna om att skolan vi bygger skall vara hållbar och skapa en trygg miljö för barnen. Därför har vi kravställt att byggnaden skall vara jordbävningssäker. Detta skall granskas och säkerställas av två oberoende byggingenjörer innan överlämning. Skolan i fråga kommer bestå av sex årskurser med sex klassrum samt vara komplett med en inhägnad skolgård som barnen kan leka och vara aktiva i.
Vi har tagit fram detaljerade ritningar för byggprojektet i ett separat dokument, men överblicken syns i figuren ovan.

Typ av skola: Från årskurs sex till årskurs 12 (svenskt högstadium och gymnasium)
Sex klassrum med kapacitet på 30 barn var á totalt 450 kvadratmeter
Jordbävningssäkert
Komplett inhägnad skolgård på 2500-3000 kvm
Dormitorium för övernattning
Ett kontor för lärarna
Förvaringsställe
En rum för den som ska ta hand om skolan
10-12 toaletter á 65 kvadratmeter totalt

Bakgrund

På grund av Sistan-Baluchestans geografiska utformning och befolkningens stora spridning har regionen den lägsta utbildningstäckningen i landet och högst andel analfabetism. Brist på tillräckligt antal skolor i befolkade områden, särskilt på landsbygden, är en av de ledande orsakerna till detta. Provinsen har dessutom lägst tillgänglig yta i skolorna per capita i landet och är ytterligare ett skäl till att studenterna hamnar efter i sin akademiska utveckling.

Efter en större utredning som sammanfattas i denna rapport har vi valt området Lashar och byn Kahiri för skolprojektet. Undersökningen har visat att genom att bygga en större skola med övernattningsmöjligheter så kommer vi kunna hjälpa fler byar och möjliggöra för fler barn att gå i skolan. Vår förundersökning har också indikerat att detta kan få implicita positiva effekter i regionen då det skulle innebära en högre grad av koordinering mellan byarna, ett utbyte som vi tror kommer gynna regionen i stort. Vi har också bedömt att då flickor är mest utsatta och tar störst risker när de åker till och från skolan, att skolan ska vara en skola för enbart flickor.

Var & varför?

Genom att etablera skolan i Kahiri når vi ett område som sträcker sig 200km i östlig-västlig riktning och täcker ett område på 6 530 kvadratkilometer med en befolkning på ca 50 000 personer. Utbildningstäckningen i Lashar-regionen är 76,63%, vilket kan jämföras med genomsnittet på 93% för hela landet. Byggandet av en skola för årskurserna 6-12 i byn Kahiri i Ahvaran-distriktet är en nödvändighet för att regionen ska kunna utvecklas.

Folks oförmåga att finansiera sin utbildning
Fördomar och rådande kultur i regionen för utbildning av barn, inte minst flickor
Dålig infrastruktur medför hög risk av olyckor under daglig trafik till skolor
Området är svårtillgängligt vilket medför att flickor hoppar av skolan i större utsträckning
Detta och många andra anledningar har lett till att våra experter menar att den mest effektiva metoden för att öka andelen barn som går i skolan är att bygga en skola för flickor med övernattningsmöjligheter samt onboarding av dessa i Yaris studentprogram. Även jämfört med att bygga fler mindre skolor vore detta att föredra, inte minst från barnens säkerhetsperspektiv och ett kostnadsperspektiv jämfört med hur många barn som vi skulle kunna.

Vad & varför?

Yari är måna om att skolan vi bygger skall vara hållbar och skapa en trygg miljö för barnen. Därför har vi kravställt att byggnaden skall vara jordbävningssäker. Detta skall granskas och säkerställas av två oberoende byggingenjörer innan överlämning. Skolan i fråga kommer bestå av sex årskurser med sex klassrum samt vara komplett med en inhägnad skolgård som barnen kan leka och vara aktiva i.
Vi har tagit fram detaljerade ritningar för byggprojektet i ett separat dokument, men överblicken syns i figuren ovan.

Typ av skola: Från årskurs sex till årskurs 12 (svenskt högstadium och gymnasium)
Sex klassrum med kapacitet på 30 barn var á totalt 450 kvadratmeter
Jordbävningssäkert
Komplett inhägnad skolgård på 2500-3000 kvm
DDormitorium för övernattning
Ett kontor för lärarna
Förvaringsställe
En rum för den som ska ta hand om skolan
10-12 toaletter á 65 kvadratmeter totalt