1. Sistan Baluchestan school project

  702,719kr donated of 700,000kr goal

Hjälp till att bygga skolan

 1. Sistan Baluchestan school project

  702,719kr donated of 700,000kr goal

Ambassadörer kampanjer

 1. IT-professionals for children of Sistan-Baluchestan

  33,100kr donated of 40,000kr goal
 2. Forum för Iranier

  13,380kr donated of 10,000kr goal
 3. Politikergänget

  13,100kr donated of 10,000kr goal
 4. Rostam Mirlashari – Topaki for Children of Baluchestan

  12,862kr donated of 20,000kr goal
 5. Help Iman for All girl school in Sistan Baluchestan

  10,565kr donated of 10,000kr goal
 6. Podden Resan Hit- vi gör skillnad genom att bidra till flickors utbildning

  10,000kr donated of 10,000kr goal
 7. Help Sasha for All-Girls School in Sistan-Baluchestan

  9,000kr donated of 25,000kr goal
 8. BYGGSANDRA – Donera pengar för att bygga en skola för flickorna i Baluchistan

  8,300kr donated of 50,000kr goal
 9. Elahes önskade present

  5,200kr donated of 7,000kr goal
 10. Många bäckar små

  4,800kr donated of 30,000kr goal
 11. Aida Borzoo: “I want my birthday gifts to go to the school project”

  3,200kr donated of 5,000kr goal
 12. Amir – Julgåva för att bygga internatskola för flickor i Iran

  2,950kr donated of 7,000kr goal
 13. Persis members for children of Sistan-Baluchistan

  500kr donated of 2,000kr goal
 14. Handmade jewelry @fogelbydena (Instagram)

  280kr donated of 1,000kr goal
 15. Help me raise money to build school for girls

  0kr donated of 10,000kr goal
 16. Help me raise money to build a school for girls

  0kr donated of 5,000kr goal

Ambassadörer kampanjer

 1. Help me raise money to build school for girls

  0kr donated of 10,000kr goal
 2. Help me raise money to build a school for girls

  0kr donated of 5,000kr goal
 3. Handmade jewelry @fogelbydena (Instagram)

  280kr donated of 1,000kr goal
 4. Många bäckar små

  4,800kr donated of 30,000kr goal
 5. Persis members for children of Sistan-Baluchistan

  500kr donated of 2,000kr goal
 6. BYGGSANDRA – Donera pengar för att bygga en skola för flickorna i Baluchistan

  8,300kr donated of 50,000kr goal
 7. Podden Resan Hit- vi gör skillnad genom att bidra till flickors utbildning

  10,000kr donated of 10,000kr goal
 8. Amir – Julgåva för att bygga internatskola för flickor i Iran

  2,950kr donated of 7,000kr goal
 9. Rostam Mirlashari – Topaki for Children of Baluchestan

  12,862kr donated of 20,000kr goal
 10. IT-professionals for children of Sistan-Baluchestan

  33,100kr donated of 40,000kr goal
 11. Help Sasha for All-Girls School in Sistan-Baluchestan

  9,000kr donated of 25,000kr goal
 12. Aida Borzoo: “I want my birthday gifts to go to the school project”

  3,200kr donated of 5,000kr goal
 13. Forum för Iranier

  13,380kr donated of 10,000kr goal
 14. Politikergänget

  13,100kr donated of 10,000kr goal
 15. Help Iman for All girl school in Sistan Baluchestan

  10,565kr donated of 10,000kr goal
 16. Elahes önskade present

  5,200kr donated of 7,000kr goal

En av de största utmaningarna i Sistan-Baluchestan-provinsen är den låga läskunnigheten.

Vårt mål är att förhindra det!

Se filmen om skolor som YARI byggde i Kermanshah efter jordbävningen 2017

Bakgrund

På grund av Sistan-Baluchestans geografiska utformning och befolkningens stora spridning har regionen den lägsta utbildningstäckningen i landet och högst andel analfabetism. Brist på tillräckligt antal skolor i befolkade områden, särskilt på landsbygden, är en av de ledande orsakerna till detta. Provinsen har dessutom lägst tillgänglig yta i skolorna per capita i landet och är ytterligare ett skäl till att studenterna hamnar efter i sin akademiska utveckling.

Efter en större utredning som sammanfattas i denna rapport har vi valt området Lashar och byn Kahiri för skolprojektet. Undersökningen har visat att genom att bygga en större skola med övernattningsmöjligheter så kommer vi kunna hjälpa fler byar och möjliggöra för fler barn att gå i skolan. Vår förundersökning har också indikerat att detta kan få implicita positiva effekter i regionen då det skulle innebära en högre grad av koordinering mellan byarna, ett utbyte som vi tror kommer gynna regionen i stort. Vi har också bedömt att då flickor är mest utsatta och tar störst risker när de åker till och från skolan, att skolan ska vara en skola för enbart flickor.

Var och varför?

Genom att etablera skolan i Kahiri når vi ett område som sträcker sig 200km i östlig-västlig riktning och täcker ett område på 6 530 kvadratkilometer med en befolkning på ca 50 000 personer. Utbildningstäckningen i Lashar-regionen är 76,63%, vilket kan jämföras med genomsnittet på 93% för hela landet. Byggandet av en skola för årskurserna 6-12 i byn Kahiri i Ahvaran-distriktet är en nödvändighet för att regionen ska kunna utvecklas.
Det finns andra orsaker som:

Folks oförmåga att finansiera sin utbildning
Fördomar och rådande kultur i regionen för utbildning av barn, inte minst flickor
Dålig infrastruktur medför hög risk av olyckor under daglig trafik till skolor
Området är svårtillgängligt vilket medför att flickor hoppar av skolan i större utsträckning
Detta och många andra anledningar har lett till att våra experter menar att den mest effektiva metoden för att öka andelen barn som går i skolan är att bygga en skola för flickor med övernattningsmöjligheter samt onboarding av dessa i Yaris studentprogram. Även jämfört med att bygga fler mindre skolor vore detta att föredra, inte minst från barnens säkerhetsperspektiv och ett kostnadsperspektiv jämfört med hur många barn som vi skulle kunna.

What & Why?

Yari är måna om att skolan vi bygger skall vara hållbar och skapa en trygg miljö för barnen. Därför har vi kravställt att byggnaden skall vara jordbävningssäker. Detta skall granskas och säkerställas av två oberoende byggingenjörer innan överlämning. Skolan i fråga kommer bestå av sex årskurser med sex klassrum samt vara komplett med en inhägnad skolgård som barnen kan leka och vara aktiva i.
Vi har tagit fram detaljerade ritningar för byggprojektet i ett separat dokument, men överblicken syns i figuren ovan.

Typ av skola: Från årskurs sex till årskurs 12 (svenskt högstadium och gymnasium)
Sex klassrum med kapacitet på 30 barn var á totalt 450 kvadratmeter
Jordbävningssäkert
Komplett inhägnad skolgård på 2500-3000 kvm
Dormitorium för övernattning
Ett kontor för lärarna
Förvaringsställe
En rum för den som ska ta hand om skolan
10-12 toaletter á 65 kvadratmeter totalt

Bakgrund

På grund av Sistan-Baluchestans geografiska utformning och befolkningens stora spridning har regionen den lägsta utbildningstäckningen i landet och högst andel analfabetism. Brist på tillräckligt antal skolor i befolkade områden, särskilt på landsbygden, är en av de ledande orsakerna till detta. Provinsen har dessutom lägst tillgänglig yta i skolorna per capita i landet och är ytterligare ett skäl till att studenterna hamnar efter i sin akademiska utveckling.

Efter en större utredning som sammanfattas i denna rapport har vi valt området Lashar och byn Kahiri för skolprojektet. Undersökningen har visat att genom att bygga en större skola med övernattningsmöjligheter så kommer vi kunna hjälpa fler byar och möjliggöra för fler barn att gå i skolan. Vår förundersökning har också indikerat att detta kan få implicita positiva effekter i regionen då det skulle innebära en högre grad av koordinering mellan byarna, ett utbyte som vi tror kommer gynna regionen i stort. Vi har också bedömt att då flickor är mest utsatta och tar störst risker när de åker till och från skolan, att skolan ska vara en skola för enbart flickor.

Var & varför?

Genom att etablera skolan i Kahiri når vi ett område som sträcker sig 200km i östlig-västlig riktning och täcker ett område på 6 530 kvadratkilometer med en befolkning på ca 50 000 personer. Utbildningstäckningen i Lashar-regionen är 76,63%, vilket kan jämföras med genomsnittet på 93% för hela landet. Byggandet av en skola för årskurserna 6-12 i byn Kahiri i Ahvaran-distriktet är en nödvändighet för att regionen ska kunna utvecklas.

Folks oförmåga att finansiera sin utbildning
Fördomar och rådande kultur i regionen för utbildning av barn, inte minst flickor
Dålig infrastruktur medför hög risk av olyckor under daglig trafik till skolor
Området är svårtillgängligt vilket medför att flickor hoppar av skolan i större utsträckning
Detta och många andra anledningar har lett till att våra experter menar att den mest effektiva metoden för att öka andelen barn som går i skolan är att bygga en skola för flickor med övernattningsmöjligheter samt onboarding av dessa i Yaris studentprogram. Även jämfört med att bygga fler mindre skolor vore detta att föredra, inte minst från barnens säkerhetsperspektiv och ett kostnadsperspektiv jämfört med hur många barn som vi skulle kunna.

Vad & varför?

Yari är måna om att skolan vi bygger skall vara hållbar och skapa en trygg miljö för barnen. Därför har vi kravställt att byggnaden skall vara jordbävningssäker. Detta skall granskas och säkerställas av två oberoende byggingenjörer innan överlämning. Skolan i fråga kommer bestå av sex årskurser med sex klassrum samt vara komplett med en inhägnad skolgård som barnen kan leka och vara aktiva i.
Vi har tagit fram detaljerade ritningar för byggprojektet i ett separat dokument, men överblicken syns i figuren ovan.

Typ av skola: Från årskurs sex till årskurs 12 (svenskt högstadium och gymnasium)
Sex klassrum med kapacitet på 30 barn var á totalt 450 kvadratmeter
Jordbävningssäkert
Komplett inhägnad skolgård på 2500-3000 kvm
DDormitorium för övernattning
Ett kontor för lärarna
Förvaringsställe
En rum för den som ska ta hand om skolan
10-12 toaletter á 65 kvadratmeter totalt