مدارس بنیاد یاری در کرمانشاه افتتاح شدند

پاییز سال گذشته (۱۳۹۶خورشیدی) زلزله شدیدی بخش هایی از ایران و به ویژه استان کرمانشاه را لرزاند. بدون درنگ، ایرانیان بسیاری در سرتاسر جهان برای جمع آوری کمک های مردمی همگام شدند. ایرانیان سوئد و به ویژه کارآفرینان و بازرگانان جوان ایرانی هم در یک اقدام هماهنگ مبلغ ۸۰۰ هزار کرون برای کمک به آسیب دیدگان زلزله جمع‌ آوری کردند که نتیجه آن ساخته شدن دو مدرسه در کمتر از ۱۰ ماه در منطقه کرمانشاه بود. زلزله شدید آبان ماه گذشته در غرب ایران،‌ باعث بی خانمان شدن حدود ۱ میلیون نفر و خرابی هزاران واحد مسکونی و زیرساخت های [...]