“۱۲ سال‌ پیش من از طریق دوستانم با بنیاد یاری آشنا شدم. همیشه آرزو داشتم که بتوانم به نوعی به کودکان در ایران کمک کنم و این بنیاد به من این امکان را داد که با انسان‌هایی خارق العاده آشنا شوم. بسیاری از جوان‌هایی که من از همکاری با آنها خوشحالم.”

مینا کاتبی