Utbildning är en mänsklig rättighet

Varje barn ska ha rätt till en högkvalitativ skolgång så att de själva kan påverka sin framtid och omgivning. En bra utbildning ökar innovationer och ekonomisk tillväxt samt främjar jämställdhet och minskad barnäktenskap.
Utbildning är också en viktig mänsklig rättighet som fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och FNs konvention om barns rättigheter. En bra skolgång påverkar inte bara ett barns möjligheter utan påverkar även framtiden för deras familjer, vänner och civilsamhället lokalt.
0miljoner
barn i Iran saknar skolgång

Flertalet internationella beräkningar visar att över 3 miljoner barn mellan 7-18 år (över 20% av alla barn i Iran) inte har möjlighet att gå i skolan på grund av fattigdom. Trots det akuta behovet av internationell hjälp har de stora välgörenhetsorganisationerna runt om i världen gjort begränsade avtryck i Iran på grund av sanktioner och andra hinder för att fungera inom landet – Irans barn och behov har på grund av detta ofta försummats.

På YARI Foundation gör vi vårt bästa för att möjliggöra att socialt och ekonomiskt marginaliserade barn har en chans att slutföra sin skolgång, och ge dem möjligheten att uppfylla sina egna potential och skapa en framtid för dem själva. För många familjer i behov är kostnader som studentavgifter, skolböcker och resekostnader helt oumbärliga – här kliver vi in och hjälper familjen.

Vi arbetar preventivt och uppsökande. Vår hjälp går främst till barn som är i farozonen att hoppa av skolan eller inte har möjlighet att ens påbörja en utbildning. Din donation ger således en möjlighet för dessa familjer att ge sina barn en hoppfull framtid.

* Radio farda
* Tabnak
* Radio zamaneh
* Khabar online
* Salamat news

Bygga för en ljusare framtid

Effekter på individnivå

Utbildning är avgörande för att undgå kronisk fattigdom och för att förhindra överföring av fattigdom till kommande generationer. Forskning visar att effekten av en bra utbildning är avgörande för ett barn under 18 år:

Påverkan på samhällen

Samhällsutveckling och utbildning kompletterar varandra. Läskunnighet är inte bara kunskapen att läsa och skriva på ett språk, det är en förändringsprocess som ger perspektiv, breddar det kritiska tänkandet och ger varje individ valmöjligheter. Vi är övertygade om att valmöjligheter har en omfattande inverkan på ett samhälle och mänsklig utveckling:

  • Decennier av forskning har visat att det finns en viktig koppling mellan utbildningsnivå och ekonomisk utveckling både på individnivå som lokalsamhället.
  • Utbildade kvinnor som blir mödrar är mer benägna att skicka sina barn till skolan, vilket resulterar i många positiva effekter för dem själva och lokalt där de bor. Kunskap om barnets välmående gör också att barnet har bättre hälsa överlag.
  • Utbildning har i fattiga områden stor påverkan på ett barns kunskap kring sin egen hälsa och sjukdomar samt minskar riskerna med att utsättas för barnarbete och människohandel.
  • Barn som har gått ut grundskolan är mer benägna att delta i demokratiska processer och utöva sina medborgerliga rättigheter som vuxen.

Med hjälp av YARI foundation har många barns liv förändrats.

Läs deras historia här:

Arghavan Träffa Arghavan! Ett av många barn som stöttats via vår verksamhet