Vår vision

Vi drömmer om en värld där varje barn har möjlighet att gå i skolan varje dag. Vårt mål är att hjälpa över 5000 barn före år 2023.

Vårt uppdrag

YARI Foundation möjliggör att socialt och ekonomiskt marginaliserade barn i Iran får en chans att slutföra sin skolgång, vilket ger dem en möjligheten att uppfylla sina egna potential och skapa en framtid för sig själva.

Våra grundvärderingar

Transparent organisation

Vi tror starkt på att vårt arbete skall ske demokratiskt och öppet. Därför kontrolleras all vår ekonomi via tre av varandra oberoende processer och rapporterna finns tillgängligt för dig att granska.

100%

Vi ser alltid till att täcka 100% av våra administrativa kostnader genom öronmärkta donationer från entreprenörer.

Vi är datadrivna

YARI är en datadriven välgörenhetsorganisation. Möjligheten att följa våra och barnens framsteg skapar bättre förutsättningar för vårt dagliga arbete – från dina donationer till barnens individuella betyg och studenternas förbättringar.

Vad är YARI?

YARI är en demokratisk, icke-politisk, icke-religiös och ideell organisation som bildades 1999 av en liten grupp vänner i Sverige som tyckte att det skulle vara bättre att gemensamt hjälpa barn i behov istället för enskilt arbete. Vi började genom att ge stipendier till fyra barn och har sedan hjälpt tusentals barn till en bättre ljusare framtid. För att vara en liten välgörenhetsorganisation är vi otroligt digitala, vår data ger oss kontinuerliga insikter för bättre beslut och våra agila arbetssätt effektiviserar vårt arbete för att fler barn får hjälp.

YARI arbetar inte för vinst men arbetar för att säkerställa att varje öre spenderas på ett effektivt sätt. Vår styrelse samt majoriteten av våra anställda är volontärer, detta för att vi ska nå våra mål att hjälpa 5 000 barn innan år 2023. Volontärerna består av ett antal yrkesverksamma inom ett brett spektrum av yrken med kompetens inom kommunikation, IT, organisations- och processutveckling, statistik, dataanalys, ledning och kursutbildning. Alla bidrar med sin expertis – det gör att vi kan använda tiden på ett effektivt sätt för bästa möjliga påverkan på barnen framtidsmöjligheter.

Vad vi gör

Yari ger stipendium till alla barn mellan 7-18 år. Detta belopp är avsett att täcka skolavgifter, mat, kläder, böcker eller resekostnader beroende på barnets exakta behov. Det är en villkorlig kontantöverföring (CCT) vilket innebär att i överensstämmelse med överföringen kräver Yari bevis på närvaro. Vill du veta mer om CCT: s och varför det är ett effektivt sätt att donera? Läs här.

Organisation

Grunden för vår existens är våra medlemmar som på årsmötet väljer styrelseledamöter som har ansvar för att leda organisationen fram till nästa årsmöte. Yaris dagliga verksamhet sköts av den operativa ledningsgruppen, som består av både styrelseledamöter och specialister som arbetar volontärt, som i sin tur grupperas i flera undergrupper enligt figuren. Ledningsgruppen träffas i så kallade open space-möten och alla beslut fattas i konsensusform. Vi omfamnar agila tankegångar och perspektiv och har till och med SCRUM som ett arbetsram för vårt arbete och utveckling.

Yari Föreningsstadgar

YARI Team & Board Members

För närvarande arbetar mer än 40 personer frivilligt för organisationen i Sverige och Kanada och över 70 av våra medarbetare finns lokalt i Iran också.

Vårt team !

Hur vi finansieras

YARI finansieras på tre sätt:

  • Donationer och bidrag från allmänheten till vår fadderverksamhet
  • Genom kulturella evenemang såsom Iranska Filmfestivalen
  • Sponsring från den offentliga sektorn, entreprenörer och företag

Kärnan i vår finansiering är vår fadderverksamhet där privatpersoner sponsrar ett barn eller fler med en viss månadsumma. Vi får även intäkter via våra kulturella evenemang då överskottet av dessa oavkortat går tillbaka till YARI.

Vi kan hålla våra administrationskostnader låga tack vare vår digitalisering och automatisering, men givetvis finns det fortfarande kostnader. Alla våra administrativa kostnader såsom lokaler, marknadsföring, utveckling täcks därför av offentliga bidrag, företagsdonationer och sponsring av entreprenörer.

Våra entreprenörer är hängivna och öppet kända personer i sina respektive arbetsfält. Deras investering och nätverk säkerställer YARIs tillväxt och långsiktiga uppdrag att hjälpa fler barn.

Finansiella rapporter

Det är viktigt att din donation används på ett effektivt sätt. Därför jobbar vi hårt för att få de högsta betyg som är tillgängliga för ansvar, transparens och etisk välgörenhet.

Läs mer

Till minne av

Masoud Variani

Grundare av YARI

Masoud Ebrahim Variani föddes i Karaj, en stad i utkanten av Teheran, den 25 mars 1951. Han var den äldsta av fyra syskon. Redan vid sex-årsåldern förlorade han sin mor och fick därmed ett stort ansvar att hålla ihop familjen. Detta kom att påverka hans syn på arbete, givmildhet och godhet. Något som han fick stor nytta av i framtiden

Kriget mellan Iran och Irak, samt inre oroligheter i landet gjorde situationen ohållbar, och familjen bestämde sig för att emigrera. Efter en inte så rak väg hamnade Ebrahim Variani och hans familj i Uppsala, en stad i närheten av huvudstaden Stockholm.
Efter många år av socialt arbete skapade han tillsammans med likasinnade vänner en icke-politisk, ideell organisation som skulle komma att kallas Yari. En organisation som fokuserade på att finansiera utbildningar för barn i fattiga områden i Iran.

“Om vi ​​kan hjälpa ett barn bort från gatan men bakom skolbänken har vi vunnit!” Var hans mantra. Ett mantra som fortfarande ekar högt inom vår organisation.
Varianis arv är att tjäna och ge. Att ge är den bästa tjänsten du kan göra ge dig själv. Ett arv som vi har lovat att hålla vid liv så länge vi fortsätter vårt uppdrag.